Alusta ja sen vaatimukset

Futsalpallo,- pelialusta ja saliympäristö lisäävät satunnais- ja hajautetun harjoittelun edellytyksiä. Ne lisäävät myös jalkapallon lajitaitojen jalostumiselle tarpeellista ärsykkeen vaihtelua. Taitoharjoittelu monipuolistuu ja pelaajan työkalupakki täydentyy uusilla työkaluilla. 

Futsalpallo on painavampi ja vähemmän kimmoisa kuin tavallinen jalkapallo. Toisaalta alustat, joilla futsalia pelataan on kimmoisampia kuin nurmikentät. Futsalpalloa on helpompi käsitellä kovilla alustoilla, kun se ei pompi kuin superpallo konsanaan. 

Futsalpallo on kehitetty nimenomaan kovalle alustalle ja sen ominaisuudet tukevat taitojen oppimista saliympäristössä. Näin pelitilanteissa jää enemmän aikaa tehdä havaintoja peliympäristöstä ja pelin teknis-taktinen laatu paranee.

Painavampi pallo ohjaa automaattisesti kovempiin ja teknisesti puhtaampiin syöttöihin ja laukauksiin. 

Parketti- ja mattoalustat ovat nopeampia alustoja pelata kuin teko- ja luonnonnurmet. Kuljetettaessa pallo vierii eikä pallon vauhti hidastu automaattisesti kuten nurmialustalla. Tämä ohjaa pitämään palloa tarkemmin lähikontrollissa. Syöttäessä alusta ei hidasta syöttöä, mikä taas ohjaa syöttämään tarkemmin kohteeseen sekä tilaan syöttäessä vaihtelemaan tekniikkaa. Näin pelaajat oppivat jälleen havainnoimaan ja ajattelemaan sekä toimimaan tarkoituksenmukaisesti tilanteen vaatimalla tavalla.