Arvot kuvina

Avoimuus
Laadukkuus
Oikeudenmukaisuus
Yhteisöllisyys