Iltapäivätoiminta

 

FC Nokia järjestää Koskenmäen ja Tervasuon koulun 1.-2. luokan oppilaille iltapäiväkerhoa.

Kerhojen työtiimiin kuuluu 2-4 ohjaajaa, jotka yhdessä  vastaavat lasten turvallisesta ja viihtyisästä olosta kerhossa.

FC Nokian iltapäiväkerhotoiminnasta vastaa Merja Jalasto p. 0400 999252.

Kerhossa pyrimme mahdollisuuksien mukaan käyttämään hyödyksi koulun pihan monipuolisia leikki- ja liikuntavälineitä sekä tekemään erilaisia retkiä koulun ympäristöön. Tällä tavoin pyrimme tukemaan lasten omaehtoista liikkumista sekä terveellisen elämäntavan alkeita.

Meille on tärkeää, että lapset viihtyvät ja kokevat olonsa kerhossa turvalliseksi. Turvallisuudesta huolehtii ammattitaitoiset ohjaajat. Lasten viihtyvyyttä pyrimme lisäämään sillä, että lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintamme sisältöihin.

 

Yleisesti kerhosta

 

Toimimme Tervasuon ja Koskenmäen koululla Nokian kaupungin iltapäivätoiminnan palveluntuottajana.

Toimintamme järjestämistä määrittää samat lait sekä asetukset kuin muitakin Nokian kaupungin iltapäiväkerhoja, joita järjestetään alakouluilla ympäri Nokiaa.

Osallistuvalle perheelle toiminta on saman hintaista kuin muissakin Nokian iltapäiväkerhoissa.

Kerhotilamme sijaitsevat koulun tiloissa, ykkösluokkien välittömässä läheisyydessä. 

Kerhossa leikitään, ulkoillaan, liikutaan, askarrellaan ja levätään. Eroavaisuuksia muihin iltapäiväkerhoihin on lähinnä toiminnan sisällöissä.

 

Toiminnan sisällöt

Sisällöissämme painottuu liikunta sen kaikissa muodoissa. Meidän iltapäivätoiminnan työntekijöillä on vankka kokemus ja osaaminen lasten sekä nuorten liikunnasta. Tätä kokemusta ja tietotaitoa hyödynnämme parhaamme mukaan toiminnassamme.

Pyrimme rakentamaan työtiimimme niin, että mukana on liikunnan lisäksi monenlaista muutakin osaamista. Vaikka toimintamme pääpaino on liikunnassa, huomioimme myös muut, lapsen kehityksen kannalta tärkeät osa-alueet sisällöissä.

Näin varmistamme sen, että lapset pääsevät nauttimaan monipuolisista sisällöistä, jotka tukevat opettajien sekä huoltajien koulussa ja kotona tehtävää kasvatustyötä.

 

Iltapäiväkerho ilmoittautumiset ja lisätiedot täältä.

Tervasuon vetäjät Elise Kosonen ja Tiina Aalto