FC Nokian toiminta tuo yhteiskunnalle vuosittain 3,27 M€ hyödyn

4.4.2022

Nokian Palloseura ja FC Nokia ovat olleet mukana UEFA GROW -hankkeessa, jossa selvitettiin seurojen toiminnallaan yhteiskunnalle tuomat hyödyt. FC Nokian toiminta toi vuonna 2019 yksin 3,27 M€:n kokonaishyödyn lähialueelle ja yhdessä Nokian Palloseuran kanssa summa nousee jo 6,79 M€:on.

UEFA GROW on jalkapallotoiminnan kehittämiseksi rakennettu ohjelma, joka tukee kansallisten jäsenliittojen kasvua ja kehitystä Euroopassa. Osana ohjelmaa käytetään

UEFA SROI -mallinnusta (Social Return on Investment), jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta.

Mukana työkalun kehittämisessä ovat mm. Maailman terveysjärjestö sekä suomalaiset Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

FC Nokian yhteiskunnalle tuottama kokonaishyöty on UEFA SROI-mallin mukaisesti on 3,27 M€ vuodessa. Summaan sisältyy 1,18 M€ suoria taloudellisia vaikutuksia, 0,72 M€ yhteiskunnallisia sosiaalisia hyötyjä sekä 1,37 M€ jalkapalloharrastuksen mukana tuomia terveydellisiä hyötyjä.

Laskelmat perustuvat vuoden 2019 aineistoihin ja niitä päivitetään kahden vuoden välein, joten vuoden 2021 osalta saadaan päivitetyt tiedot tänä syksynä.